sobota, 20 grudnia 2014

Refleksja świąteczna...
 "Świąt pełnych refleksji, wdzięczności i pokoju, 
  Nowego Roku obfitego w Boże błogosławieństwa, 
życzy Misja "Wolni w Chrystusie."


Drodzy Przyjaciele,
w tym jednym zdaniu mieści się wszystko, co chcemy Wam przekazać. Bo cóż warty jest świąteczny czas bez właściwych przemyśleń i przeżywania? Stałby się on wtedy jedynie czasem poświęconym bieganinie po sklepowych promocjach, słynnych w ostatnim czasie walkach o karpia i prześciganiem sięz sąsiadami o co ładniejszy wystrój salonu. 
Jednak my, odkupieni krwią Tego Jezusa, Którego narodzenie wspominamy, powinniśmy poświęcać ten czas właśnie dziękczynieniu, za wszystko czego doświadczylismy i do czego mamy dostęp, własnie dzięki temu, że Bóg zesłał dla nas swojego Jedynego Syna na ten ziemski świat. W miłości i dziękczynieniu, dzielmy się więc świadectwem naszej wiary i nieśmy pokój wszystkim, którzy go potrzebują. Niech wiara nasza będzie widoczna w naszych postawach i czynach, nie jedynie we wspólnym odśpiewywaniu kolęd.
A Nowy Rok, niech będzie dla nas kolejnym krokiem, na naszej życiowej drodze, która zmierza w kierunku Boga, wypełnionym tęsknota za Bożą bliskością i pasją do wypełniania Jego woli. 

Jacek Heidenreich wraz z zespołem WwCh


REFLEKSJA ŚWIĄTECZNA MISJI "WOLNI W CHRYSTUSIE"