sobota, 9 sierpnia 2014

Temat IV konferencji Wolni w Chrystusie w Słupsku
"Wpływ świata duchowego na zdrowie człowieka."


     Kochani, przed nami kolejne wydarzenie w ramach misji Wolni w Chrystusie. Sama nazwa misji jest w dzisiejszych czasach coraz mniej popularnym, a idącym pod prąd, określeniem. Przy tylu duchowych zagrożeniach, i jednocześnie podziałach wśród chrześcijan, nazwa ta wywołuje wiele negatywnych emocji u tych, którzy umiłowali bardziej świat niż Chrystusa. To jednak nie zmienia mojego postanowienia, że wszelkimi sposobami będę głosić prawdę objawioną w Bożym Słowie. 
     Ta konferencja będzie o tyle wyjątkowa, że poruszymy tematy poniekąd nie dotykane w takim zakresie w Polsce. Oprócz Kościoła Katolickiego, a właściwie niektórych z jego duchownych, nie zdarzyło się, aby w sposób dogłębny, zarówno merytorycznie jak i biblijnie, oraz teologicznie dokonać w sposób duchowy analizy chorób, które maja podłoże demoniczne. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że medycyna konwencjonalna, która nie uznaje medycyny niekonwencjonalnej, kwestionuje generalnie „duchowość” chorób i z pewnością dołączyliby się jej zwolennicy do pragmatyków negujących takie jej przyczyny, to jednak nie zniechęca nas do przedstawienia wieloletnich doświadczeń z przypadkami, w których tylko ingerencja Boża była w stanie pomóc. Biblia naucza, że choroby mogą mieć duchowe, a więc demoniczne podłoże, i że nie zawsze to, co człowiekowi wydaje się takie oczywiste i proste jest tylko natury cielesnej. Istnieją bowiem przyczyny schorzeń, które nierozpoznane we właściwy sposób dokonują spustoszenia w organizmach włącznie z zagrożeniem życia, a nawet doprowadzając do śmierci. 
     Na tej konferencji chcemy o tym mówić, dogłębnie analizować i pokazywać moc, która dana od Boga jest w stanie tym wszystkim zagrożeniom zapobiec lub je usunąć. Stąd każdego wieczoru będziemy modlić się o uzdrowienia i uwolnienia. Będziemy mieli specjalnych gości z RPA, którzy również posługują z doświadczeniem  i namaszczeniem. W czasie wykładów pastorzy będą też mieli dyżury duszpasterskie, po to, by każdy z uczestników mógł zaspokoić swoje duchowe potrzeby w czasie rozmowy duszpasterskiej i wybrać interesujące go tematy. Zaproszeni mówcy są mi znanymi od kilkunastu lat pastorami. Ich służba przynosi owoce, a w ich powołaniu rozpoznajemy namaszczenie Boga. To jest też gwarancją, że kolejne wydarzenie w ramach WwCH będzie również użyte przez Pana, aby wyprowadzić więźniów na wolność. Jeśli się jeszcze nie zdecydowałeś wziąć udział w tej konferencji to zachęcam Cię do tego gorąco. „Jeśli Syn Was wyzwoli prawdziwie wolnymi będziecie”.


Jacek Heidenreich