środa, 26 września 2012

Konferencję czas zacząć

       Jeszcze tylko dwa dni dzielą nas od ważnego wydarzenia, jakim jest konferencja "Wolni w Chrystusie II" w Słupsku. O tyle jest ona ważna, że wpisuje się już na stałe do naszego życia kościelnego. Jest ona przełamaniem pewnego tabu, które od kilu lat funkcjonuje w środowiskach ewangelicznych chrześcijan. A mianowicie poruszenie tematów związanych z okultyzmem i demonologią nie jest zbyt popularne. Mam wrażenie, że jest to temat w wielu zborach "nietknięty", a czasami wręcz unikany. Tymczasem obserwujemy jak chociażby kościół katolicki zaczyna bardzo intensywnie uświadamiać swoich wiernych na temat duchowych zagrożeń, jakie niosą wszelkiego rodzaju formy okultyzmu. Brak natomiast szerokiej dyskusji na ten temat w kręgach ewangeliczno-charyzmatycznych. Tak więc świadom tego wszystkiego, jestem przekonany, że projekt "Wolni w Chrystusie" jest jednym z przyczynków do nie tylko uświadamiania, ale też doprowadzenia do dyskusji i właściwego podejścia do tych spraw. Tutaj chciałbym podkreślić, że "WwCH" to nie tylko i wyłącznie zajmowanie się kwestią demonów i ich wypędzaniem, ale jest to projekt ze wszech miar misyjny. W służbie kościoła wpisana jest ewangelizacja, a jednym z podstawowych zadań ewangelizowania jest niesienie uwolnienia i doprowadzania ludzi do Chrystusa. Stąd nazwa "Wolni w Chrystusie", która nawiązuje jednoznacznie do Pana Kościoła, Zbawiciela i Wyzwoliciela. Życie w Chrystusie jest życiem w wolności od grzechu, potępienia i zniewolenia demonicznego. Mam nadzieję, że nasz projekt niebawem zostanie przekształcony w coś więcej niż tylko organizowanie konferencji. Planujemy zachęcić jak największą grupę ludzi do współpracy, otworzyć Szkołę "Wolni w Chrystusie", w ramach której będziemy wyposażać ludzi do służby uwolnienia. Oczywiście wymaga to, przede wszystkim od nas, dużej pokory i modlitwy, ufamy jednak, że jeśli będziemy szukać Bożego Oblicza to będziemy rozumieli jaka jest Jego wola względem tego projektu. Chcemy, aby "WwCh" był projektem misyjno-ewangelizacyjnym, a więc wszędzie tam gdzie będziemy, będziemy też głosić Jezusa Chrystusa jako Jedynego Zbawiciela. Wierzymy, że mowa o krzyżu jest zawsze mocą dla tych, którzy wierzą. Ja osobiście wyrażam przekonanie, że nadszedł czas dla naszego narodu, w którym Bóg uwielbi się i pociągnie za sobą rzesze Polaków.