sobota, 1 września 2012

I wiele innych cudów uczynił Jezus


„I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;
  Te zaś są spisane, abyście wierzyli , że Jezus jest Chrystusem , Synem Boga, i abyście  
   Wierząc mieli żywot w Imieniu Jego” Jan 20, 30-31.
     W tej samej księdze na samym jej końcu Jan pisze, iż wiele innych rzeczy, których dokonał Jezus  jest taki ogrom , że zabrakłoby miejsca na świecie dla ksiąg , w których byłyby one spisane   . Najważniejsza jednak nie jest ilość ile jakość. Dzieło Jezusa, jest dziełem dokończonym, które zmienia świat , dając człowiekowi nadzieję ale również przynosi oprócz nadziei Jego realną obecność. Kiedy zastanawiam się jaki wymiar  ma ofiara Jezusa dla mnie osobiście, to z pewnością mogę powiedzieć, że daje ukojenie. Paradoks polega na tym , że ból i cierpienie Zbawiciela przynosi nam ulgę w cierpieniu, uzdrowienie i pokój z Bogiem. Przebaczenie staje się faktem i niezaprzeczalnie odbiera prawo szatanowi do nas. Kiedy jednak myślimy jakie znaczenie ma ofiara Jezusa dla całego Kościoła, to wtedy na pewno możemy powiedzieć, że daje zwycięstwo. Zwycięstwo nad władcą tego świata, zwycięstwo nad grzechem , zwycięstwo nad obojętnością i obłuda, zwycięstwo nad niemocą i słabością i wreszcie zwycięstwo nad przemijaniem. Wszystko przemija ale jego Słowo  i Jego dzieło trwają  na wieki !  Dwa bardzo ważne fakty są z tym związane. A mianowicie to , ze Jezus jest Chrystusem , Synem Bożym i przez wiarę w Niego mamy żywot wieczny. Kiedy biegniemy w życiu za codziennością, często wieczność jest dla nas odległa i jakby nierealna. Nie zdajemy sobie sprawy, że dzień po dniu jest coraz bliżej nas. To jak ją spędzimy będzie zależeć od naszej decyzji , od stosunku do Jezusa, od naszej wiary w Niego. Jan bardzo jednoznacznie podkreśla , ze wszystko co napisał o Jezusie, napisał po to , aby nasza wiara była wiarą w Syna Bożego, wiarą przez którą dostąpimy zbawienia, wiarą w Syna Bożego.
      Dzisiaj zwłaszcza zależy przeciwnikowi na zniszczeniu naszej wiary. Powstają kolejne książki w stylu „Kod Leonarda da Vinci”, mające na celu podważenie naszej wiary w Jezusa. Wszystkie one odwołują się do okultystycznych twierdzeń i podważają boskość Jezusa. . Cel jest jasno określony, zniszczyć wiarę w Niego, po to aby odebrać to co Jezus dał nam na krzyżu- zbawienie. Z tym nigdy się nasz przeciwnik  nie pogodził i jak wiemy nie pogodzi. Zawsze będzie walczył , aby nie dopuścić do zaludnienia nieba. Tak więc jego strategia zawsze jest ta sama, od momentu , kiedy zwiódł pierwszych ludzi. Podważanie tego co powiedział Bóg i sianie niezgody oraz nienawiści. Tym bardziej musimy więc zbliżyć się do Bożego Słowa i trwać w prawdzie. Nie dajmy się wyprzeć z naszego stanowiska i bądźmy gotowi zawsze wytłumaczyć się z naszej wiary. To On jest sednem naszego życia i jego Panem. Biblia mówi , że większy jest Ten w nas niż ten na świecie. Walczmy więc nie ustawając w boju wiary!!