wtorek, 7 sierpnia 2012

Zdemaskować wrogaPierwszym krokiem do zwycięstwa jest poznanie nieprzyjaciela. - Corrie Ten Boom

Poniższe teksty biblijne ilustrują moc oraz sposoby działania Szatana i aniołów (nie tylko tych złych):
1.      Szatan potrafi powodować choroby (Hi. 2:7) i ułomności w ludziach: "A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od osiemnastu lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu?" (Łk. 13:16).
2.      Demony utrudniają ludziom zrozumienie Ewangelii i nawrócenie: "bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga" (1Kor. 4:4).
3.      Diabeł posiada bezpośredni wpływ na nienawróconych ludzi: "według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu" (Ef. 2:2).
4.      Demony potrafią zmusić ludzi do czynienia ich woli: "i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli" (2Tm. 2:26).
5.      Diabeł potrafi wpływać na decyzje ludzi: "Ananiaszu - powiedział Piotr - dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu" (Dz. 5:3).
6.      Szatan może pozbawić życia: "Twoi synowie i twe córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on zawalił się na młódź i zginęli" (Hi. 1:18-19).
7.      Demony mogą posłużyć się siłami natury do swych celów (Mt. 8:23-26): "Ogień Boży spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich" (Hi.1: 16). Powyższy tekst wskazuje też, że Szatan przypisuje swe niszczycielskie dzieła.
8.      Diabeł potrafi posłużyć się ludźmi bezbożnymi: "Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali... Chaldejczycy zstąpili z trzema oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi [Hioba] ostrzem miecza zabili" (Hi. 1:15.17).
9.      Szatan może wykorzystać do swych celów nawet wierzących: podjudził apostoła Piotra, aby kusił Jezusa (Mt. 16:22-23); posłużył się szanowanymi przywódcami religijnymi, aby ukrzyżować Syna Bożego.
10.  Diabeł używa przyjaciół i krewnych, aby osłabić naszą wiarę: posłużył się bogobojnymi przyjaciółmi Hioba oraz jego żoną, aby skłonić Hioba do złorzeczenia Bogu z powodu nieszczęść, jakie go dotknęły (Hi. 2:9).
11.  Lucyfer potrafi podjudzić przywódców politycznych, jak przy ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa ( 1Kor.2:8), czy podczas podróży misyjnych apostoła Pawła (Dz. 14:5-6; 16:19-20).
12.  Diabeł może wystawiać na próbę wiarę wierzących: "Szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę" (Łk. 22:21).
13.  Demoniczni książęta potrafią przeciwstawić się odpowiedzi na modlitwę wierzących (Dn. 10:12-13).
14.  Szatan jest w stanie skutecznie przeszkodzić realizacji planów ewangelizacyjnych (1Tes.2:18).
15.  Aniołowie potrafią przemówić do ludzi we śnie (Mt. 1:20; 2:13), stąd demony potrafią kontaktować się z ludźmi za pośrednictwem niektórych form medytacji, transu, hipnozy, a także wywołać koszmary i wizje.
16.  Szatan potrafi manipulować człowiekiem, tym łatwiej, im bardziej jest mu poddany: wykorzystał złe cechy charakteru Dawida, aby pobudzić go do niepożądanego aktu: "Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, żeby policzył Izraela" (1Krn. 21:1); przekonał Judasza do wydania Chrystusa: "Diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go" (J. 13:2).
17.  Demony potrafią wejść w człowieka i w różnym stopniu go kontrolować: "A zaraz potem wszedł w niego [Judasza] szatan" (J. 13:27).

Szatan jest inteligentnym i potężnym przeciwnikiem. Należy czuć przed nim respekt i nie można go lekceważyć. Nie sądźmy, że przeciwstawimy mu się na własną rękę. Pomimo jednak, że diabeł dysponuje nadprzyrodzoną mocą i inteligencją, nie jest Bogiem.
1.      Nie jest wszechmogący - jego moc jest ograniczona.
2.      Nie jest wszechobecny - jak każdy anioł może być tylko w jednym miejscu i czasie.
3.      Nie jest wszechwiedzący - aniołowie, nawet ci służący Bogu, nie wiedzą wszystkiego (Mt. 24:36; 1P. 1:10-12).

Lucyfer, choć pod każdym względem ustępuje Bogu, pozostaje najpotężniejszym z aniołów. Jego wiedza i moc są nieporównywalne z naszą. Biblia przestrzega więc przed wdawaniem się z nim w dysputy, ignorowaniem, gromieniem czy przeklinaniem go. Nawet stojący na czele zastępów nieba Michał, nie uczynił tego, pozostawiając wyrok potępienia Bogu ( Jd.8-11).