środa, 15 sierpnia 2012

Wykorzystajmy szansę!

       Dzieje Apostolskie w rozdziale 2 werset 41 mówią: „Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia trzech tysięcy dusz.”
Kościół czasów apostolskich rósł w siłę w niespotykanym jak dotąd tempie. Biorąc pod uwagę jego przyrost, dzisiaj mielibyśmy przebudzenie. Dlaczego jednak w naszych czasach tego nie widzimy? Po pierwsze, kościół czasów ostatecznych musi na nowo przeżyć zrozumienie swojego powołania. Po drugie, Bóg nie dał nam zbawienia po to, aby je schować. Po trzecie, Bożą Wolą jest, abyśmy przyprowadzali ludzi do Chrystusa. Te główne czynniki sprawiały, że chrześcijaństwo czasów apostolskich było pełne mocy i ekspresji. Przynosiło potężny owoc w postaci zbawionych dusz. Czy dzisiaj jest to również możliwe? Oczywiście, że tak! Po pierwsze dlatego, że jest to wola Boża, a po drugie, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Oczywiście nie oznacza to, że wszyscy będą. Jednak naszym zadaniem jest dokładanie wszelkich starań, aby to się w naszych czasach urzeczywistniało. Musimy zrozumieć, że Bóg daje nam szansę i odpowiedzialność za ludzi wokół nas. Kiedy jej nie wykorzystamy, będziemy musieli się przed tronem Chrystusa wytłumaczyć. Jednak wiem i jestem przekonany, że to co Pan zaplanował, wypełni się  choćby bez naszej wiedzy. Z naszą jednak szkodą.
       Wokół nas szaleją informacje o wojnach, konfliktach i różnych innych, przerażających sytuacjach. Jaka jest nasza postawa w tym wszystkim? Czy jesteśmy obojętni? Powinnością naszą jest modlić się i dołożyć wszelkich starań, aby jak najwięcej dusz przyprowadzić do Chrystusa. Wiemy doskonale, że jest to jedyne rozwiązanie dla każdego człowieka. Wszak Jezus jest jedynym Zbawicielem i Jedyną Drogą do Ojca.