piątek, 31 sierpnia 2012

Jeszcze raz o Hajnówce i Podlasiu.

   Podlasie jest pięknym rejonem Polski. Niestety jest też miejscem obciążonym pogańskimi tradycjami i kulturą. Konferencja , która odbyła się w minionych dniach była przełomem dla tego regionu. Modliliśmy się na tej ziemi o Boże działanie i odważnie związywaliśmy w Imieniu Naszego Pana Jezusa Chrystusa Moc Pogańskich Duchów nad tą ziemią. To był czas przełamania i walki z mocami ciemności. Wiem, że dla wielu ludzi, którzy czytają takie słowa może brzmieć to dziwnie i wielu może rozumieć to jako swoistego rodzaju fanatyzm. Jednak nie chodzi tu o opinie ludzi a o zrozumienie  duchowej walki . Boże Słowo wyraźnie pokazuje nam z kim walczymy ( Ef. 6,12) . Z wielką pokorą i szacunkiem dla Bożego działania byliśmy w Hajnówce i nadal modlimy się o kościoły na Podlasiu. Wierzę, że Bóg napełni je  swoimi dziećmi i okaże swoją Moc. Dziękuję wszystkim , którzy przyczynili się do tego dzieła i byli jedno w głoszeniu Słowa Bożego.