poniedziałek, 30 lipca 2012

Konferencja uwolnienia "Wolni w Chrystusie II" w Słupsku

Po konferencji w Hajnówce zapraszam wszystkich na drugą odsłonę konferencji "Wolni w Chrystusie II" w Słupsku, która tym razem odbędzie się w dniach 27-30 września.
Na tej konferencji gościem specjalnym będzie pastor z Kościoła "Miecz Ducha" w Kaliszu, Andrzej Stawikowski, którego służba charakteryzuje się pionierskim i apostolskim namaszczeniem.
Ja natomiast będę koncentrował się w swoim nauczaniu na bardzo ważnych, moim zdaniem, sprawach związanych z manipulacją, jakiej poddawane są społeczeństwa. Poprzez media, polityków, szeroko pojętą finansjerę i stojące za tym tajne ugrupowania iluminatów i okultystów, zmierzających do utworzenia światowego rządu Antychrysta. Będę udowadniał, że okultyzm wykorzystywany przez masonerię jest duchową siłą związującą narody, oślepiającą je i przygotowującą na przyjęcie Antychrysta. Zamierzam również pokazać, że wpływ mediów na życie współczesnego człowieka jest potężnym narzędziem związującym i uzależniającym. Wzrost zainteresowania egzorcyzmami i uwolnieniem, ilość przypadków zademonienia oraz postępujący atak ze strony liberalnych teologów na tę dziedzinę w służbie kościoła, wg mnie stanową dowód, że żyjemy w okresie intensywnych zmagań duchowych. Tym samym jedynie świadomość zbawiennej mocy Chrystusa, trwanie w Nim i prowadzenie krucjaty przeciwko wszelkim aktywnościom mającym swoje źródło w Szatanie, daje nam gwarancję zwycięstwa.
Tak więc na tej konferencji będziemy również mówić o zagrożeniach, jakie niesie współczesna muzyka i jej powiązanie z okultyzmem. Wykłady na ten temat będzie prowadził mój zastępca pastor Mieczysław Kotelnicki.
Na konferencji chcemy również, jak w ubiegłym roku, ogłaszać wolność i wyzwalać wszystkich związanych, oraz uzdrawiać w Imieniu Pana Jezusa. Jeśli uważasz, że masz problem natury demonicznej lub jesteś zainteresowany tematyką - czuj się zaproszony.
Zobacz PROMO http://www.youtube.com/watch?v=wVfVsN2SgC8&feature=plcp
Więcej informacji na temat konferencji na stronie www.kz.slupsk.pl .